Pas 2
Opcions de Domini
Pas 3
ConfigurarApplication Monitoring

Monitor individual services are available.
Secure Transaction Per motius de seguretat guardarem la seva IP actual, la seva IP (3.231.167.166) ha estat guardada a la nostra base de dades.