مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندیPCI Scanning - Standard

Unlimited Scans per quarter
5 IPs (Servers)
PCI Scanning - Enterprise

Unlimited Scans per quarter
20 IPs (Servers)
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.231.167.166) وارد شده است.